توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت لندفیل 92 اسلاید

 

لندفیل چیست؟      
سطحی از زمین است که زباله ها نگهداری می شوند و در نتیجه تراز سطح زمین عوض می شود
لندفیل می تواند به اشکال زیر اجرا شود
_حفاری و پر کردن
_پر کردن عوارض موجود
_سطحی
_ترکیب موارد فوق.....................